הרשמה ליסודי
-------------------


ביום שישי ה-20.12.19 

בשעה 8:30 בבוקר 

יום פתוח ביסודי

(הרשמה לגנים, טרום טרום וטרום חובה ולכיתות היסודי)
ĉ
יאיר פרבי,
20 בדצמ׳ 2018, 22:00
ĉ
יאיר פרבי,
20 בדצמ׳ 2018, 22:00