הרשמה ליסודי
-------------------

הרשמה לעל יסודי
-----------------------

מלאו ושלחו לפקס 02-6247562 או לכתובת דוא"ל tichon@hanisui.school


שימו לב שיש מקומות שמחייבים חתימה ולא הקלדת שם, בנוסף לכך יש לצרף צילום ספח ת.ז בו מופיעים התלמידים.
לשולחים בפקס מומלץ לוודא שהפקס התקבל, ניתן בהחלט לפנות, לשאול ולקבל מענה לשאלות בנושא הרישום בטלפון 02-6255111.
באיחולי הצלחה ובריאות לכולם, 
הנהלת בית הספר