כללי הזהירות בדרכים:


להולכים ברגל- ללכת עם הילדים, להעלות מודעות לצמתים, חצית כבישים ומעברי חצייה מרומזרים ולא מרומזרים. 


לנוסעים ברכב - חשיבות חגורת הבטיחות, עלייה וירידה לרכב מהצד של המדרכות ובאופן בטוח, והתנהגות נאותה על מנתלא להסיח את הנהג/ת.


לנוסעים ברכבת הקלה ובאוטובוסים- לרענן עליה וירידה בטוחה. חצייה בטוחה.


למעטים מאוד המגיעים באופניים- חשיבות כפולה לשיחה על הסכנות בדרך וחשיבות עליונה לחבישת הקסדה.


שתהיה חופשה בטוחה ונעימה