שבוע רב גילי דצמבר 2018


שבוע למידה רב גילי בית ספרי
בכל שנה למשך שבוע אחד בבית הספר עוברים ללמידה בסגנון קצת אחר:  
- ילדי כיתות ב'-ו' מתחלקים לקבוצות רב-גיליות, 
- נבחר נושא מרכזי שבו עוסקים כגון: תרבויות עתיקות, בתי גידול, יצירות ספרותיות וכו'
- צוות ההוראה בונה סביב הנושא שבוע פעילות לימודי-חוויתי הכולל סדנאות, הרצאות, סיורים ופעילויות מגוונות.
- אל צוות ההוראה של בית הספר מצטרפים מתוך הקהילה, הורים, בוגרים ותלמידי תיכון שנוטלים חלק פעיל: מעבירים סדנאות, הרצאות והפעלות שונות.
- בסיום השבוע מתקיים הפנינג הכולל תערוכות של עבודות הילדים, פעילויות שהילדים הכינו במהלך השבוע ואירוח הדדי של הקבוצות השונות.