והרי אתם יודעים כחם של ספרים טובים, לעולם אין יוצאים מהם ריקם. כל ספר שפותחים מוצאים בו מה שלא מצאו בו קודם..." (מתוך שירה, מאת ש"י עגנון)

מצעד הספרים תשע"ז - ע"ש מרים רותב"מצעד הספרים" תלמידים מכיתות א'-י"ב קוראים ספרים מתוך רשימה מוצעת וספרים  נוספים לפי בחירתם האישית. הם משתתפים בפעילויות סביב הקריאה הנערכות ביוזמת צוותי מורים וספרנים בבתי-הספר ובוחרים בהצבעה את הספר האהוב עליהם ביותר.

השנה הפעלנו את מצעד הספרים בביה"ס, בנוסף לרשימות משרד החינוך הוספנו ספרים הנמצאים בספריית בית הספר. נערכו בכיתות מצגות חשיפה לספרי המצעד, נערכו  המלצות ספר על ספרי המצעד על ידי הילדים שקראו את הספרים והתנדבו להמליץ, ונערכו הקראות בכיתות לעידוד הקריאה.

המצעד צעד ונערכו הבחירות, מספר ילדים רב השתתף במצעד, ילדים החליפו ביניהם ספרים, דברו והמליצו זה לזה.

תוצאות הבחירות של ילדי הניסויי - (בקובץ מצורף ברשימה למטה)י 
ĉ
איריס פלורנטין,
11 במאי 2017, 1:29
ć
איריס פלורנטין,
11 במאי 2017, 1:27
ć
איריס פלורנטין,
11 במאי 2017, 1:27
ĉ
איריס פלורנטין,
11 במאי 2017, 1:28