והרי אתם יודעים כחם של ספרים טובים, לעולם אין יוצאים מהם ריקם. 

כל ספר שפותחים מוצאים בו מה שלא מצאו בו קודם..." 

(מתוך שירה, מאת ש"י עגנון)