ועד הורים בית ספרי


ועד ההורים הבית ספרי הוא פורום של נציגים מועדי ההורים הכיתתיים. הועד משותף לכל החטיבות מטרום חובה ועד כיתה ו'. הפורום נפגש אחת לתקופה, לישיבות קבועות.

בישיבות הועד אנו דנים בבעיות עקרוניות העולות מפעם לפעם בבית הספר וכמו כן בתוכניות והיעדים שהוצבו בשנת העבודה.

יו"ר ועד ההורים - יניב מזר - נפגש עם מנהל ביה"ס לדון בבעיות שוטפות ובצרכים השוטפים של ביה"ס.

(פרוטוקול הישיבה הראשונה מופיע בקישור "פרוטוקולים" משמאל

- רשימת הפרוייקטים שמומנו ע"י הסכום שקוצץ

- נציגי ועד ההורים