ועד הורים בית ספרי


ועד ההורים הבית ספרי הוא פורום של נציגים מועדי ההורים הכיתתיים. הועד משותף לכל החטיבות מטרום חובה ועד כיתה ו'. הפורום נפגש אחת לתקופה, לישיבות קבועות.

בישיבות הועד אנו דנים בבעיות עקרוניות העולות מפעם לפעם בבית הספר וכמו כן בתוכניות והיעדים שהוצבו בשנת העבודה.