שלום לכולם,
ביום שלישי ה 19/11/19 בשעה 20:00 תתקיים האסיפה הכללית של עמותת הורי הניסוי

האסיפה תתקיים בספריית בית הספר.

בערב זה נאפשר כניסה למגרש הספורט מרחוב רבי עקיבא.
אסיפה זו פותחת את השנה ובה ייבחרו בעלי התפקידים המרכזיים - יו"ר העמותה, גזבר, חברי ועד העמותה, חברי ועדת כספים וחברי ועדת הביקורת.
אנו מזמינים אתכם להשתתף באסיפה ולקחת חלק פעיל בהצבעה ובפעילות של העמותה, באמצעות חברות בוועדות השונות.
זו הדרך שלנו להשפיע על פעילות העמותה החשובה לבתי הספר  של הניסויי בירושלים: במרכז העיר היסודי והתיכון, ובניסויי בקריית יובל.

קצת רקע:

מטרת העמותה היא תמיכה בבתי ספר הניסויי בירושלים.
עמותת הורי הניסוי פועלת מזה שנים רבות ומסייעת למנהלי בתי הספר בתחומים מגוונים.
חברים בעמותה כל הורי הילדים הלומדים בבית הספר הניסוי. 
בעבר עברו תשלומי ההורים לבתי הספר ולגנים דרך חשבון העמותה, אבל בשנים האחרונות חלו שינויים בהנחיות משרד החינוך העמותה שינתה את האופן שבו היא פועלת.
העמותה משותפת לכלל בתי הספר הניסויים (הניסוי היסודי במרכז העיר, התיכון הניסויי במרכז העיר והיסודי והחטיבה של בית הספר ארגנטינה) אך מתקיימת הפרדה מלאה בין החשבונות השונים והכספים אינם משותפים.
עמותת ההורים פועלת באופן מסודר ומבוקר, מידי שנה, במסגרת האסיפה הכללית מועבר דיווח על הדוח הכספי שמאושר ע"י רואה החשבון החיצוני וועדת הביקורת, כמו כן נבחרים, מאושררים או נוספים נציגים לתפקידים שונים: יו"ר, גיזבר, חברי ועד העמותה, ועדת כספים, ביקורת וכו'.

כל הורה יכול/ה להציע את מועמדותו/ה ולהתנדב.

הורים שרוצים להציע עצמם לתפקידי גזבר ויו"ר העמותה צריכים להעביר בכתב את בקשתם להצגת מועמדותם עד 7 ימים לפני מועד האסיפה, ליו"ר העמותה : איילון ברנהרד eylonber@gmail.com 

 
מקווים לראותכם באסיפה הכללית
השתתפותכם הפעם חשובה מאד!

בברכה,
ועד ההורים והנהלת בית הספר