תודה גדולה וכל הכבוד לכל העוזרים והתורמים

למארגנים, למפעילים ולוועד ההורים הנהדר

על יריד האביב הקהילתי

היה יריד שכמו תמיד יוצר אוירה קהילתית מחממת לב

הסכום שנאסף ביריד הועבר לקרן לעזרה הדדית של הקהילה