ו'/1 - ו'/2 

שכבה ו' בכל מצב
מצ"ב הקישור לאתר הלמידה מרחוק של השכבה

יום הזכרון לשואה ולגבורה
סרטון הטקס שהכינו תלמידי שכבה ו'