ו'/1 - ו'/2 


שכבה ו' בכל מצב
מצ"ב הקישור לאתר הלמידה מרחוק של השכבה