ג'/1  |  ג'/2

כיתות ג' לומדים מרחוק דרך קבוצות הווטסאפ הכיתתיות