ב'/1  |  ב'2
                                                          רשימת ציוד  תשפ"א