ב'/1  |  ב'2
                                                                  לומדים מרחוק בכיתות ב'