יסודי וגנים
רבי עקיבא 7 ירושלים
הכניסות: מרחוב הלל 28 מול קצין העיר
מגן העצמאות רחוב מנשה בן ישראל

טל: 02-6255160 פקס:02-6243459

אינכם מקבלים מהיסודי ומהגנים הודעות דוא"ל ?
אפשר לפנות ליעל נוה
yaelnave@hanisui.school
נתקלתם בבעיות כניסה לאתרי תוכן ?
אפשר לפנות ליוסי yossi.s@hanisui.school
הוספה לאנשי קשר


חטיבה ותיכון
רבי עקיבא 5 ירושלים
הכניסות: מרחוב הלל 28 מול קצין העיר
מגן העצמאות רחוב מנשה בן ישראל

טל: 02-6211555 פקס: 02-6247562

אינכם מקבלים מהחטיבה והתיכון הודעות דוא"ל
אנא פנו לכתובת הבאה ונוסיף אתכם
עמותה וכספים
רבי עקיבא 5 ירושלים
הכניסות: מרחוב הלל 28 מול קצין העיר
מגן העצמאות רחוב מנשה בן ישראל

טל: 02-6255767 פקס: 02-6253782