יסודי וגנים
רבי עקיבא 7 ירושלים
הכניסות: מרחוב הלל 28 מול קצין העיר
מגן העצמאות רחוב מנשה בן ישראל

טל: 02-6255160 פקס:02-6243459

אינכם מקבלים מהיסודי ומהגנים הודעות דוא"ל ?
נתקלתם בבעיות כניסה לאתרי תוכן ?
אנא פנו לכתובת הבאה ונוסיף אתכם
חטיבה ותיכון
רבי עקיבא 5 ירושלים
הכניסות: מרחוב הלל 28 מול קצין העיר
מגן העצמאות רחוב מנשה בן ישראל

טל: 02-6211555 פקס: 02-6247562

אינכם מקבלים מהחטיבה והתיכון הודעות דוא"ל
אנא פנו לכתובת הבאה ונוסיף אתכם
עמותה וכספים
רבי עקיבא 5 ירושלים
הכניסות: מרחוב הלל 28 מול קצין העיר
מגן העצמאות רחוב מנשה בן ישראל

טל: 02-6255767 פקס: 02-6253782