לכל הורי קהילת הניסויי שלום רב,

בתאריך 7/9/2015 החליטה הועדה המחוזית בירושלים על בניית מתחם בתי מלון, מסחר ומגורים על שטח המגרש של בית הספר הניסויי. ההחלטה התקבלה ברוב קולות. ראו קובץ מצורף של החלטת הועדה. התוכנית טרם הופקדה להתנגדויות הציבור, לאחר ההפקדה יתאפשר לנו להגיש התנגדות לתכנית בתוך 60 יום. המסקנה הנגזרת מהחלטה זאת היא העברתו של בית הספר הניסויי ממיקומו הנוכחי, מבלי שניתן פתרון ראוי למיקומו החדש.

ביה"ס הניסויי נמצא במיקומו הנוכחי כבר מעל 22 שנים ומבקש לשמור על שלושה עקרונות כאשר מדובר על העברתו.

 • האחד - להשאר במרכז העיר
 • השני - לעבור כיחידה אחת יסודי ותיכון
 • השלישי - לעבור למקום קבוע

מאז היותו במיקומו הנוכחי מנסה עיריית ירושלים למצוא עבורו מיקום חלופי אך ללא הועיל,בין החלופות הרבות שהוצאו לביה"ס במהלך השנים היו המתחמים הבאים:

 1. ניות
 2. בי"ס דוגמא לבנים
 3. בי"ס אולינה דה רוטשילד עם האגף של נרקיס
 4. בי"ס דנמרק
 5. מתחם הנביאים היכן שהיה בי"ס אורט

למרות רצון העיריה אף נסיון למציאת חלופה למיקום ביה"ס לא צלחה. למעשה לעיריית ירושלים אין ולא היתה חלופה אמיתית למיקום ביה"ס.

בשל "זמניותו" של מיקום ביה"ס (22 שנים !) במבנה הנוכחי לא השקיעה עיריית ירושלים את הכספים הדרושים לחידושו ותחזוקתו של ביה"ס. בשל "זמניותו" של מיקום ביה"ס לא ניתן היה לגייס תרומות לחידוש ביה"ס שכן מי ירצה לתרום למבנה זמני (והיו תורמים פוטנציאלים!)

כיום מוצאת חלופת הנביאים אשר נכון לעכשיו גם היא אינה הולמת מסיבות כלכליות, נגישות, מיקום דמוגרפי וכד'. כידוע קיימים בעיר ירושלים מספר בתי ספר אשר להם נבנו מבנים חדשים ויעודיים לצרכיהם. נוכח החלטת הועדה המחוזית, נראה שכוונת העיריה להוציא אותנו ממיקומנו הנוכחי ,קרובה להתממש מתמיד, מבלי שתהייה התיחסות בהחלטה לאן יועבר בית הספר.

ועד הורי היסודי החל לטפל בעניין. לשם כך יצרנו קשר עם ועד הורי התיכון והמנהלים, וכנסנו כמה מהורי ביה"ס בעיקר אדריכלים ועורכי דין, הבקיאים בחוקי תכנון ובניה, לישיבת חירום על מנת לבחון את דרכי ההתמודדות עם ההחלטה והשלכותיה. מצורף פרוטוקול הישיבה לעיונכם. מתוך הפורום שהגיע נבחרה קבוצה מצומצמת שתעבוד על ניסוח התנגדויות לתוכנית. 

יש לשים לב שהתוכנית אומנם פוגעת בבית הספר אך יש בה משום פגיעה גם בנו ,כתושבי העיר שכן מדובר בתוכנית יוצאת דופן לפיה יוזמת העיריה הפיכת שטחים המיועדים למבני ציבור לשטחי מסחר ושטחים למגורים המניבים הכנסות ליזמים פרטיים על חשבון הציבור. השלב הבא הינו שילוב של כל הורי בית הספר במאבק שיערך במישורים שונים:

 • תקשורת - אנו זקוקים להורים שיכולים להציף את הנושא באמצעי התקשורת
 • בעלי עסקים במרכז העיר- חשבנו על שיתוף פעולה עם סוחרי מרכז העיר, אשר חושבים שהבניה של מסחר כגון מיני קניון וכדומה, תביא קלון על עסקיהם.
 • הורים שמקורבים למפלגות כמו התעוררות וירושלמים, ויכולים להביא את נציגיהם לסיור בבית הספר, שיראו מקרוב במה מדובר .
 • הורים שעובדים עם או במנהל קהילתי לב העיר- גם עם גוף זה אנו מעוניינים לעבוד בשיתוף פעולה להתנגדויות.
 • הורים שיכולים לעזור בהכנת מצגת להתנגדויות.

נשמח לכל עזרה שתוכלו לתת וכמובן, רעיונות נוספים יתקבלו בברכה.

נא לפנות לרבקה ברנהרד- 0545544599 או במייל- rivkabere@gmail.com או ליניב מזר- 0525295296 או לנויה גבע 0522534765

בברכה

רבקה ברנהרד

בשם ועד הורים מרכזי