מצורף המכתב משנת 1971 המתעד את תחילת תהליך הקמת ביה"ס הניסויי