בית הספר הניסויי

בית הספר הינו מסגרת חינוכית המיועדת לילדים מגילאי 3 ועד 18.

בית הספר מורכב משני בתי ספר, יסודי ותיכון. בביה"ס היסודי לומדים כ-420 תלמידים מגן טרום-טרום חובה ועד כיתה ו', ובתיכון לומדים כ- 400 תלמידים, מכיתה ז' ועד י"ב.

שני בתי הספר, השוכנים במתחם משותף, מאוגדים תחת ועד מנהל אחד, שהוא גוף משותף למורים, להורים, לתלמידים ולמנהלים. גוף זה דן ומחליט החלטות הקשורות במדיניות בית הספר וביישומה בשטח.

לביה"ס עמותת הורים התומכת בו ומאפשרת תגבור כוחות הוראה וגיוון תחומי העשייה.

על פי גישת בית הספר, תפקידו של צוות המורים הוא לתמוך בתלמידים בהתאם לצרכיהם ההתפתחותיים, הרגשיים, הקוגנטיביים, המוטוריים, החברתיים והיצירתיים, בלא הגדרת סולם הירארכי לגבי חשיבות התחומים – לפיכך, תכנית הלימודים בביה"ס אינה מוכתבת כל כולה מראש, ואינה נמדדת במונחים של הספק חומר, אלא נבנית בידי המורים והילדים תוך כדי הלמידה, ומדגישה את התהליך ולא את התוצר. כל זאת תוך ליווי והכנה משמעותית לקראת בחינות הבגרות בסוף התיכון.

אנו שמים דגש על קבלת אוכלוסיית תלמידים מגוונת ומגיעים אלינו תלמידים מכל רחבי העיר והפריפריה, בלא קשר לכישוריהם הלימודיים, למצבם הכלכלי, לרמת ההשכלה של הוריהם, לדתם, להרכב המשפחה וכדומה.

בית הספר מקדם את הטיפול בפרט, ואנו מקדישים לכך משאבי אנוש וזמן מרובים ומשתדלים לקיים דיאלוג מתמיד עם התלמיד ועם משפחתו, תוך בניית קהילה תומכת של תלמידים והורים. 

בגישתנו החינוכית אנו מאמינים, כי הלמידה מצויה בכל עשייה, כל עוד ההנעה לעשייה זו היא הנעה פנימית ולפיכך אנו משתדלים לפתח סביבות עשייה מגוונות והוראה דיפרנציאלית וחווייתית, תוך בניית כלי הערכה אלטרנטיביים, קונסטרוקטיביים, המשתפים את הלומד בהערכת עצמו ולא מדרגים אותו מול עמיתיו – ביטוי לכך מוצאים למשל, בהעדרם של מבחנים וציונים.

דגש ניתן על מעורבות הילדים בבחירת חלק מתכנית הלימודים ודרך הלמידה, ובבית הספר התיכון, התלמידים אף מוזמנים לבחור ולהנהיג לעצמם תכנית לימודים אישית והם משפיעים על מגוון תחומים הקשורים בפעילותו הלימודית והחברתית של בית הספר, ועל בחירת תלמידים ומורים חדשים המצטרפים אליהם.

בבית הספר התיכון החליף מודל החונכות את כיתות האם וכל תלמיד בוחר את המורה שילווה אותו באופן אישי – כך הדיאלוג האישי ורעיון הבחירה חוברים יחדיו.

במסגרת תכנית הלימודים של בית הספר אנו מדגישים את תחומי המדע, האמנות והיצירה ומוסיפים העשרה בתחומים כמו שחמט, אומנויות לחימה, מוסיקה, דרמה ואיכות הסביבה (מגוון הנושאים משתנה משנה לשנה).

מיקומינו במרכז העיר מאפשר פיתוח תכנית למידה סביבתית, שכוללת התייחסות לסביבה העירונית הקרובה אל מול בתי גידול פתוחים בהם אנו מקפידים לבקר בתכנית הטיולים העשירה הנהוגה בביה"ס על כל שכבותיו.

בית הספר מקפיד לשמור על קשר בין תלמידיו בני השנתונים השונים ומקיים קבוצות למידה רב-גיליות ופעילויות חונכות, המאחדות את בתי הספר (יסודי ותיכון).

בית הספר מקיים מזה שנים קשר עם קהילת בית הספר הערבי בעין רפא- נקובה, במסגרת פרויקט יצירתיות מסורתית ופולקלור.

בתפיסת עולמנו אנו מדגישים עבודה חינוכית חברתית ובכלל זה פתרון בעיות בדרך של גישור ומשא ומתן, וחינוך לאי-אלימות.

בגישתנו החינוכית אנו מאמינים, כי הלמידה מצויה בכל עשייה, כל עוד ההנעה לעשייה זו היא הנעה פנימית המתאימה לכל נפש.