"מה זה הניסויי בשבילי", יובל שמלא ממליץhttps://www.youtube.com/watch?v=5v-vHRe347Q
כתבה על בית הספר הניסויי ששודרה בערוץ כאן 11